*Παρατεταμένη στάθμευση οχήματος-προβλήματα

 Παρατεταμένη διάρκεια στάθμευσης  και τι πρέπει να κάνουμε.Αν προβλέπονται μεγάλες περίοδοι στάθμευσης ειδικά σε ανοιχτό χώρο και σε χαμηλές θερμοκρασίες, είναι καλό να αυξάνεται η πίεση των ελαστικών μέχρι 3,2 bar για τις κατηγορίες ελαστικών S και T και μέχρι 3,5 bar για τις άλλες Η,V,W,Y. Αυτό αποτρέπει την εμφάνιση ενός φαινομένου που ονομάζεται Flat Spotting, φαινόμενο «τρέμουλου» (στο τιμόνι ή στο κάθισμα),που γίνεται αντιληπτό οδηγώντας το όχημα μετά από μεγάλη περίοδο στάσης. Η αιτία αυτού του τρέμουλου, οφείλεται σε μια πρόσκαιρη παραμόρφωση του ελαστικού (δημιουργία έδρας στο σημείο επαφής), η οποία τις περισσότερες φορές εξαφανίζεται μετά από μερικά χιλιόμετρα, επειδή το ζέσταμα του ελαστικού μαζί με την φυγόκεντρο δύναμη, επαναφέρει σιγά-σιγά στην κανονική μορφή το σκελετότου ελαστικού. Σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για μεταβατικό πρόβλημα. Η ευκολία ανάκτησης του στρογγυλού σχήματος που πρέπει να έχει το ελαστικό, εξαρτάται από την έκταση της παραμόρφωσης, η οποία είναι συνάρτηση  της πίεσης και του χρόνου στάσης του οχήματος. Για μακρές περιόδους (μήνες) με ακατάλληλες πιέσεις, η  παραμόρφωση μπορεί να γίνει μόνιμη.Παρατεταμένες στάσεις πάνω σε κηλίδες λαδιού, πετρελαίου ή γενικά διαλυτικών προκαλούν ζημιά στο ελαστικό, επειδή τέτοιες ουσίες έχουν δυνατότητες αποσύνθεσης των μειγμάτων της γόμας που αποτελούν τα ελαστικά, όπως επίσης και η χρήση ουσιών με βάση τους υδατάνθρακες που χρησιμοποιούνται για την καθαριότητα των πλευρών (γυαλιστικά).
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ