*Χρήσιμες Πληροφορίες

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΗΣ

Πίεση ελαστικού

πίεση λέγεται η δύναμη, με την οποία ενεργεί ένα αντικείμενο, επάνω σε μια επιφάνεια. Στον τομέα των ελαστικών, πίεση χαρακτηρίζουμε την δύναμη του αέρα με την οποία φουσκώνουμε τα ελαστικά, σε εξάρτηση με το εσωτερικό τοίχωμα.

τα υγρά και τα αέρια έχουν κοινές ιδιότητες και λέγονται ρευστά σώματα. Τα αέρια δεν έχουν ορισμένο όγκο, είναι ελαστικά, συμπιεστά και καταλαμβάνουν κάθε φορά τον όγκο του δοχείου που τα περιέχει. Εάν συμπιέσουμε το αέριο, ο όγκος του μικραίνει και όσο αυξάνεται η πίεση, μικραίνει ο όγκος. Εάν δε το συμπιέσουμε πολλές φορές, το αέριο θερμαίνεται. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, η δύναμη που συμπιέζει το αέριο, παράγει έργο, μετατρέπεται σε θερμότητα και ζεσταίνει το αέριο. Ο νόμος των Μπόελ - Μαριότ λέει ότι το γινόμενο του όγκου, μιας ορισμένης μάζας, επί την πίεση είναι σταθερό, όταν η θερμοκρασία είναι σταθερή. Ο νόμος αυτός έχει σπουδαία σημασία για τα ελαστικά των αυτοκινήτων, διότι ο όγκος ενός ελστικού είναι συγκεκριμένος και η πίεση επίσης συγκεκριμένη. ¨Ετσι χαμηλώνοντας ή αυξάνοντας την πίεση ούτε μικραίνει ούτε μεγαλώνη ο όγκος αλλά αυτό που θα συμβεί είναι ή το ελαστικό να γίνει πιο σκληρό ή πιο μαλακό, και τα δύο ανεπιθύμητα για τον οδηγό.



ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ